היכרות

טנשינשו-דן קאטורי שינטו-ריו

נכס תרבותי לא מוחשי של מחוז צ'יבה

היכרות

קטורי שינטו-ריו הינה אמנות כוללת שמכילה בתוכה הוראה בלוחמה, אסטרטגיה, פילוסופיה ופיתוח אופי. שיטות האימון כוללות: קנג’וצו (לחימה בחרב), איאייג’וצו (שליפת חרב), בוג’וצו (טכניקות לחימה במוט ארוך), נגינטג’וצו (לחימה בחנית-חרב), ריוטוג’וצו (שתי חרבות), קודצ’יג’וצו (חרב קצרה), סוג’וצו (חנית), ג’וג’וצו (לוחמה ללא נשק), ושוריקנג’וצו (אמנות הטלת סכינים). לימודי האסטרטגיה כוללים גונבאיהו (מיקום ותזוזת לוחמים), צ’יקוג’והו (ביצורים), ג’ינאיי (תצורות לוחמים), נורושי (איתות עשן), נינג’וצו (ריגול), וטנמון צ’ימון פוסוי המבוסס על יין/יאנג ותאוריית חמשת האלמנטים. הלימודים המתקדמים באסטרטגיה ושיטת השלום הועברו מדור לדור עד ימינו אנו.


千葉県教育庁教育振興部文化財課*
Iizasa Chōisai Ienao, Founder of  the Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū

איזסה צ’ואיסיי איינאו המייסד של טנשינשו-דן קטורי שינטו-ריו

ES | FR | IT