פרסומים

טנשינשו-דן קאטורי שינטו-ריו

נכס תרבותי לא מוחשי של מחוז צ'יבה

Strategy and the Art of Peace: Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu by Otake Risuke

Strategy and the Art of Peace

1.19.2016

ISBN-10: 4583109849ISBN-13: 978-4583109848
Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu Heiho by Otake Risuke (Japanese)

『平法 天真正伝香取神道流』

3.29.2012

ISBN 978-4-583-10462-1
Katori Shinto-ryu Warrior Tradition by Otake Risuke

Katori Shintō-ryū: Warrior Tradition

6.30.2007

ISBN-10: 1890536202ISBN-13: 978-1890536206
The Deity and the Sword (3 Book Series): Katori Shinto-ryu by Otake Risuke

The Deity and the Sword

(3 Volumes)

5.31.1977

ISBN:978087040378197808704040619780870404054
日本 | ES | FR | IT