Ấn Phẩm

Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū

Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Tỉnh Chiba

Strategy and the Art of Peace

1.19.2016

ISBN-10: 4583109849ISBN-13: 978-4583109848

『平法 天真正伝香取神道流』

3.29.2012

ISBN 978-4-583-10462-1

Katori Shintō-ryū: Warrior Tradition

6.30.2007

ISBN-10: 1890536202ISBN-13: 978-1890536206

The Deity and the Sword

(ba cuốn)

5.31.1977

ISBN:978087040378197808704040619780870404054