Giới thiệu

Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū

Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Tỉnh Chiba

Iizasa Chōisai Ienao, Founder of  the Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū

Iizasa Chōisai Ienao, ông Tổ sư Tenshinshō-den Katori Shintō-ryu

Giới thiệu

Môn phái Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū được sáng lập bởi tổ sư Iizasa Choisai Ienaō giữa thời đại Muromachi (1336-1573) ở vùng đất Katori thuộc tỉnh Shimōsa (ngày nay là thành phố Katori thuộc tỉnh Chiba), là khởi nguồn của nhiều nhánh võ thuật Nhật Bản. Môn phái có một giáo trình toàn diện về rèn luyện võ thuật, nghiên cứu về chiến lược, triết học và phát triển nhân cách.

Vào khoảng 60 tuổi, tổ sư Iizasa bắt đầu nghìn ngày cầu nguyện các vị thần của đền Katori và không ngừng luyện tập trong khuôn viên của đền. Tương truyền rằng vị thần của đền Katori đã tặng tổ sư một cuộn giấy thiêng về binh pháp. Tổ sư đã đặt tên cho môn phái theo cách ông nhận cuộn giấy thiêng từ thần linh, “Tenshinshō-den “ (Thiên Chân Chánh Truyền – được trao tặng từ thần) Katori Shintō-ryū. Môn phái truyền thống này đã được lưu truyền đến tận ngày nay.

Việc huấn luyện Katori Shintō-ryū tại Võ đường Shinbukan theo sát sự chỉ dạy truyền lại từ Đại sư Hayashi Sakuichirō đến Đại sư Hayashi Yazaemon, sau đó kế thừa bởi Đại sư Ōtake Risuke (người sáng lập ra võ đường Shinbukan). Hiện tại việc huấn luyện được dẫn dắt bởi Đại sư Ōtake Nobutoshi cùng với sự hướng dẫn và giám sát trực tiếp của Đại sư Ōtake Risuke.

Vào năm 1960, qua những nỗ lực của Đại sư Hayashi Yazaemon và Đại sư Ōtake Risuke, Katori Shintō-ryu được công nhận là Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể Tỉnh Chiba cấp bởi Văn Phòng Giáo Dục Tỉnh Chiba, Cục Thúc Đẩy Giáo Dục, Bộ Phận Di Sản Văn Hoá*. Katori Shintō-ryu là môn võ thuật truyền thống đầu tiên tại Nhật Bản được đón nhận vinh dự như vậy. Cả hai Đại sư Ōtake Risuke và Ōtake Nobutoshi chính thức nhận vinh dự là Người Bảo Hộ Di Sản, chỉ định bởi cơ quan Văn Phòng Giáo Dục Tỉnh Chiba.

Môn phái đã được gìn giữ và truyền dạy cả trong và ngoài nước Nhật như một truyền thống chiến đấu Nhật Bản cổ điển và độc nhất của vùng đất Katori.


*千葉県教育庁教育振興部文化財課