Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū

Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Tỉnh Chiba

Website chính thức của Võ đường Shinbukan đặt tại Thành phố Narita, Tỉnh Chiba, Nhật Bản